ПЕРИОДИЧНИ

Национални филологически четения за студенти и докторанти

Конференция “Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” / Conference “Linguistics: History, Challenges, Perspectives”

 

НЕПЕРИОДИЧНИ

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“, 2021 г. (с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“)

Международна научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII / International Scientific Conference POLYSLAV XXIII / Международная научная конференция POLYSLAV XXIII – 2019

Международна научна конференция “ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК”International Scientific Conference “THE EAST – SO FAR, SO CLOSE” – 2019

Конференция “Българистиката по света. Филологията у дома” / International Conference “BULGARIAN STUDIES ABROAD. PHILOLOGY AT HOME” – 2018

 

СЕМИНАРИ

Летен семинар по български език и култура - Покана Регистрационен формуляр