Списания

Списание "Езиков свят"

ezikov svyat

Списание "Антропология"

antropologiq

Списание "Балканистичен форум"

bforum

Годишник на Филологическия факултет

gff

 

 

 

Сборници

Сборник с научни изследвания „Литература, етнос, култура“ от Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и перспективи в новата реалност“, 7-10.2021 г. (с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“)

sbornik nauchni 

Периодичен сборник „Лингвистични проблеми“.

 sbornik lingvistichni

Сборник от Националните филологически четения за студенти и докторанти

 sbornik national readings