Доц.  д-р Илия Недин – председател на Общото събрание

Доц. д-р Дафина Костадинова – заместник-председател на Общото събрание

Проф. д.ф.н. Албена Вачева

Проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова

Проф. д.ф.н Цветан Ракьовски

Проф. д-р Маринела Младенова

Проф. д-р Стилиян Стоянов

Доц. д-р Биляна Тодорова

Доц. д-р Бойка Илиева

Доц. д-р Борислав Попов

Доц. д-р Гергана Падарева

Доц. д-р Дафина Костадинова

Доц. д-р Елена Азманова-Рударска

Доц.  д-р Елена Тачева

Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

Доц. д-р Петър Воденичаров

Доц. д-р Радослав Цонев

Доц.    д-р Роман Хаджикосев

Доц.   д-р Светла Томанова

Доц. д-р Таня Стоянова

Доц. д-р Яна Чанкова

Гл. ас. д-р Валентина Донева  

Гл. ас. д-р Венцислав Божинов

Гл. ас. д-р Десислава Йорданова

Гл. ас.  д-р Дмитро Гергинов

Гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова

Гл. ас. д-р Зарина Маркова

Гл. ас. д-р Златка Гергинова

Гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Гл. ас. д-р Красимира Хаджиева

Гл. ас. д-р Любка Ненова

Гл. ас. д-р Мария Анастасова

Гл. ас. д-р Мария Багашева

Гл. ас. д-р Мария Христова

Гл. ас. д-р Мария Чанкова

Гл. ас. д-р Милен Малаков

Гл. ас. д-р Милена Накова

Гл. ас. д-р Наделина Ивова

Гл. ас. д-р Наталия Сотирова

Гл. ас. д-р  Павел Филипов

Гл. ас. д-р София Мицова

Гл. ас. д-р Яна Манова-Георгиева

Ас. д-р Олег Александров

Ас. д-р Павлина Солачка

Ас. д-р Петър Цонев

Ас. д-р Соня Христова

Ас. Богдан Филатов

Ас. Елица Кирилова

Ас. Красимира Граматикова

Ас. Неда-Мария Панайотова

Ас. Славина Янакиева

Ас. Таня Табутова

Ас. Христина Думбанова

Ас. Христо Димитров

Докторанти:  

Боряна Боянова Шалявска

Студенти:

Вяра Костадинова Караянева, ІІ курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“

Емине Реджеп Медар, ІІ курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“

Лили Красимирова Томанова, ІІ курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“

Мадлен Георгиева Налбантова, ІІ курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“

Магдалена Михаилова Михайлова, ІІ курс, специалност „Английска филология“

Ивана Иванова Стойчева, ІІІ курс, специалност „Английска филология“

Марио Григоров Иванов, ІІІ, специалност „Английска филология“,

Румяна Руменова Антонова, ІV курс, специалност „Английска филология“

Ангел Емилов Султов, ІІІ курс, специалност „Приложна лингвистика“

Димитър Петров Ников, ІІІ курс, специалност „Английски език: превод и комуникации“

Административен състав:

Величка Сотирова

Елена Колова