Доц.  д-р Илия Недин – председател на Общото събрание

Доц. д-р Дафина Костадинова – заместник-председател на Общото събрание

Проф. д.ф.н. Албена Вачева

Проф. д-р Антони Стоилов

Проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова

Проф. д-р Стилиян Стоянов

Проф. д.ф.н Цветан Ракьовски

Доц. д-р Антоанета Михайлова

Доц. д-р Биляна Тодорова

Доц. д-р Бойка Илиева-Пензова

Доц. д-р Борислав Попов

Доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Доц.  д-р Елена Азманова-Рударска

Доц.  д-р Елена Тачева

Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

Доц. д-р Маринела Младенова

Доц.  доц. д-р Петър Воденичаров

Доц. д-р Радослав Цонев,

Доц.  д-р Роман Хаджикосев

Доц. д-р Светла Томанова

Доц. д-р Силвия Георгиева

Доц. д-р Таня Стоянова

Доц. д-р Яна Чанкова

Гл. ас. д-р Валентина Донева

Гл. ас. д-р Венцислав Божинов

Гл. ас. д-р Десислава Йорданова

Гл. ас.  д-р Дмитро Гергинов

Гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова

Гл. ас. д-р Зарина Маркова

Гл. ас. д-р Златка Гергинова

Гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Гл. ас. д-р Красимира Хаджиева

Гл. ас. д-р Любка Ненова

Гл. ас. д-р Мария Анастасова

Гл. ас. д-р Мария Багашева

Гл. ас. д-р Мария Христова

Гл. ас. д-р Мария Чанкова

Гл. ас. д-р Милен Малаков

Гл. ас. д-р Наделина Ивова

Гл. ас. д-р Наталия Сотирова

Гл. ас. д-р  Павел Филипов

Гл. ас. д-р София Мицова

Гл. ас. д-р Яна Манова-Георгиева

Ас. д-р Милена Накова-Петрова

Ас. д-р Олег Александров

Ас. д-р Петър Цонев

Ас. д-р Соня Христова

Ас. Богдан Филатов

Ас. Елица Кирилова

Ас. Славина Янакиева

Ас. Таня Табутова

Ас. Христина Думбанова

Преп. Росита Щерева

 

Студенти

Емел Юсуф, ІІІ курс, специалност „Българска филология“

Инес Балиева, ІІІ курс, специалност „Българска филология“

Валентина Петрова, ІІІ курс, специалност „Българска филология“

Анна Цекова, ІII курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“

Весела Руменова Антонова, І курс, специалност „Английска филология“

Ангел Емилов Султов, І курс, специалност „Приложна лингвистика“

Мария Паскалева Галчева, ІІ курс, специалност „Приложна лингвистика“

Анет Рос-Мари Вълкова Вълкова, І курс, специалност  „Английски език: превод и комуникации“

 

Докторанти

Василка Живкова Бранкова

Гергана Иванова Асенова

 

Административен състав

Вася Бачева

Величка Сотирова

Елена Колова

Илиана Вантова

Павлина Солачка