Приемът във всички специалности във Филологическия факултет след средно образование се осъществява чрез:

-оценка от ДЗИ (матура);

-кандидатстудентски изпит на ЮЗУ по български или чужд език;

-конкурс за есе на български или на английски език;

-резултат от състезание по български език и литература или по английски език.

Пълнотекстовото съдържание на програмите за бакалавърските и магистърските специалности във Филологическия факултет ще откриете тук:

 

ОКС „Бакалавър“

 

ОКС „Магистър“

 

ОНС „Доктор“