ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

(предварителна изпитна сесия 11-22 юли 2022 г.)

(редовна изпитна сесия 12-23 септември 2022 г.)

11 юли 2022 г. –  английски език, чешки, сръбски и хърватски език

 

Магистърските програми:

„Език и лингвистика в глобалния свят“,

„Превод и съвременна англоезична литература“,

„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото  обучение“

„Английски език и антропология на  Югоизточна Европа“

11 юли 2022 г. – английски език за студените, обучаващи се във Стопанския факултет, Правно-историческия и Факултета по педагогика

13 юли 2022 г. – български език и литература, етнология,

 

Магистърските програми:

„Българският език като чужд език“ ,

„Филологически аспекти на работата в медиите“

15 юли 2022 г. – немски език, френски език, руски език, гръцки език

 

Магистърска програма: „Превод“ (гръцки език)

14 септември 2022 г. –  български език и литература, етнология,

 

Магистърските програми:

„Българският език като чужд език“ ,

„Филологически аспекти на работата в медиите“

16 септември 2022 г. – немски език, френски език, руски език, гръцки език

 

Магистърска програма: „Превод“(гръцки език)

21 септември 2022 г. –  английски език, чешки, сръбски и хърватски език

 

Магистърските програми:

„Език и лингвистика в глобалния свят“,

„Превод и съвременна англоезична литература“,

„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“

„Английски език и антропология на Югоизточна Европа“ и за студените, обучаващи се в Стопанския факултет, Правно-историческия и Факултета по педагогика

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.