rconev  

  Доц. д-р Радослав Цонев

  house Учебен корпус №1, кабинет 564

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Преподава дисциплините: Синтаксис на българския език; Синтаксис на българската разговорна реч; Лексикология и лексикография на българския език; Българска диалектология; Теория и практика на научното изследване; Теория и методика на дидактическите тестове; Основи на редактирането; Балканска ономастика и др.

АИС: http://ais.swu.bg/profile/radoslavtsonev

 

 

 

 

lperchekliyski  

  Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

  house Учебен корпус №1, кабинет 565

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподава дисциплините: Старобългарски език; История на българския език; История на новобългарския книжовен език; Лексикална морфология; Редакции на старобългарския книжовен език и др.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/llper

 

 

 

bpopov  

  Доц. д-р Борислав Попов

  house Учебен корпус №1, кабинет 564

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподава дисциплините: Увод в общото езикознание; Лексикология и лексикография на българския език; Митология и език; Етнолингвистика; Писмености и култури.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/meristaf

 

 

 

gpadareva  

  Доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

  house Учебен корпус №1, кабинет 566

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Преподава дисциплините: Фонетика и фонология на българския език; Радиото като СМК; СБЕ; Проблемни въпроси в българската граматика; Интонация и значение; Похвати в радиожурналистиката; Акустична фонетика (с приложение в логопедията).

АИС: https://ais.swu.bg/profile/gerypadareva

 

 

 

btodorova  

  Доц. д-р Биляна Тодорова

  house Учебен корпус №1, кабинет 533

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Преподава дисциплините: Стилистика на българския език; Синтаксис на българския език; Лингвистика на текста; Eзикови особености на интернет комуникацията; Методика на обучението по български език; Вестниците като средство за масова комуникация; Структура на вестникарския текст и др.

АИС: http://ais.swu.bg/profile/bilyanatodorova

 

 

 

lnenova  

  Гл. ас. д-р Любка Ненова

  house Учебен корпус №1, кабинет 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподава дисциплините: Старобългарски език; Историческа граматика; История на българския книжовен език; Теория и практика на научното изследване; Църковнославянският език; Търновска книжовна школа; Съвременен български език и др.

АИС: http://ais.swu.bg/profile/lyubka_nenova

 

 

 

smicova  

  Гл. ас. д-р София Мицова

  house Учебен корпус №1, кабинет 533

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Преподава дисциплините: Социолингвистика; Съвременен български език; Съвременен български език за чужденци; Морфология на българския език; Методика на обучението по български език.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/sofiamitsova

 

 

 khadjieva

 Гл. ас. д-р Красимира Хаджиева

 house Учебен корпус №1, кабинет 565

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Преподава дисциплините: Увод в общото езикознание; Балканско езикознание; Морфология на българския език; Лексикология и лексикография на българския език; Фонетика и фонология на българския език; Писмена и говорна култура; Съвременен български език;  Български език за чуждестранни студенти.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/kr_hadjieva

 

 

 

pconev  

  Ас. д-р Петър Цонев

  house Учебен корпус №1, кабинет 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Преподава дисциплините: Български език за чуждестранни студенти; Практически турски език; Делова кореспонденция; Електронни технологии в обучението; Култура на българските общности в чужбина и на иноетническите групи у нас; Култура и културен туризъм.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/ptsonev

 

 

 

nivova  

  Гл. ас. д-р Наделина Ивова

  house Учебен корпус №1, кабинет 333

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Преподава дисциплините: Морфология на глагола; Синтаксис на българския език; Български език за чуждестранни студенти.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/nadelina_ivova

 

 

 

mnakova  

  Ас. д-р Милена Накова

  house Учебен корпус №1, кабинет 333

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Преподава дисциплините: Български език за чуждестранни студенти (Китай, Гърция); Съвременен български език

АИС: https://ais.swu.bg/profile/m_nakova