Новини

Д-р Дик Смакман работи към Секцията по лингвистика в Университета в Лайдън и през тази седмица ще чете лекции във Филологическия факултет в рамките на програма Еразъм +.

Над 120 бакалаври и магистри, възпитаници на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование.

Деканът на факултета проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова откри тържеството и поздрави абсолвентите, завършващи 11 специалности, сред които „Българска филология“, „Приложна лингвистика“, „Английска филология“, „Английски език: превод и комуникации“, „Филологически аспекти на работата в медиите“ и др.

Студенти и преподаватели от Филологическия факултет посрещнаха пролетта с представяне на „Традиционни български пролетни обичаи“ в кафе „Бон Тон“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Двучасовата програма, която организаторите бяха подготвили, включваше представяне на традиционни български гозби и фолклорни обичаи, свързани с пролетта. За доброто настроение допринесоха студентите от специалност „Съвременна хореография“.

Студенти и преподаватели от Филологическия факултет посрещнаха пролетта с представяне на „Традиционни български пролетни обичаи“ в кафе „Бон Тон“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Двучасовата програма, която организаторите бяха подготвили, включваше представяне на традиционни български гозби и фолклорни обичаи, свързани с пролетта. За доброто настроение допринесоха студентите от специалност „Съвременна хореография“.

Студенти и преподаватели от Филологическия факултет посрещнаха пролетта с представяне на „Традиционни български пролетни обичаи“ в кафе „Бон Тон“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Двучасовата програма, която организаторите бяха подготвили, включваше представяне на традиционни български гозби и фолклорни обичаи, свързани с пролетта. За доброто настроение допринесоха студентите от специалност „Съвременна хореография“.